Wsparcie przy wdrożeniu RODO

Oferujemy pomoc w realizacji obowiązków wynikających z RODO. Usługa dedykowana jest zarówno dla organizacji, które powołały Inspektora Ochrony Danych, jak i również dla tych organizacji, które nie muszą bądź nie chcą powoływać IOD.

 

W ramach usługi zapewnimy:

  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  • pomoc w sporządzeniu i prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych;
  • pomoc w wywiązywaniu się z praw osób, których dane przetwarzania organizacja;
  • pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
  • wsparcie podczas kontroli organu nadzorczego.