Aktualności

Nowe prawo ochrony danych osobowych – rola ABI

Wielkimi krokami zbliżamy się do daty rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO). 25 maja 2018 roku administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane muszą […]

Plan kontroli GIODO na rok 2017

Znamy już administratorów danych, którzy mogą spodziewać się kontroli GIODO. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych oraz plan sektorowych sprawdzeń dla ABI na rok 2017. Zgodnie z przyjętym planami GIODO przewiduje przeprowadzenie kontroli w: sklepach stacjonarnych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu pozwalającego na profilowaniu klientów. przychodniach i poradniach lekarskich […]

Obowiązek rejestracyjny zbiorów danych

Ustawa o ochronie danych osobowych (uodo) nakłada na administratorów danych szereg obowiązków, do których zaliczają się m. in. obowiązki rejestracyjne względem GIODO, w tym zgłoszenie zbioru danych do rejestracji (art. 40 uodo) oraz obowiązek zgłoszenia powołania i odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI, art. uodo). Co do zasady, administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do […]