Kariera

Chcesz dołączyć do naszego zespołu – prześlij nam swoją aplikację!

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy zachęcamy osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych do składania aplikacji do pracy na adres: biuro@apoogeum.pl

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych będzie Apoogeum Ochrona Danych Osobowych Kinga Hoffmann z siedzibą w Toruniu, ul. Wakacyjna 13, 87-100 Toruń. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi do pracy oraz w celach związanych
z ewentualnym dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Zakres danych osobowych wynika z przepisów prawa pracy, tj. art. 22¹ Kodeksu Pracy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres do 1 roku lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.
W razie takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem do Twoich danych osobowych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy, tj.: firmy świadczące dla nas usługi w zakresie obsługi informatycznej, hostingodawcy, firmy prawnicze, rekrutacyjne. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.