Outsourcing IOD

Inspektor Ochrony Danych jest jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji. Sprawowanie tej funkcji wymaga dogłębnej wiedzy oraz doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa ochrony danych osobowych.

W ramach usługi przejęcia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) zapewniamy stary nadzór nad zgodnością procesów zachodzący w organizacji z RODO. Dostarczamy rozwiązania zgodne z prawem ochrony danych osobowych oraz dostosowane do modelu biznesowego organizacji. Nasi eksperci zadbają o bieżąca kontrolę procesów przetwarzania danych osobowych oraz rozwiązywanie problemów związanych z ochroną danych w Twojej organizacji.

Zapewniamy stałą dostępność ekspertów. Udzielamy porad telefonicznie i mailowo.

 

W ramach outsourcingu IOD zapewniamy:

 • monitorowanie przestrzegania prawa ochrony danych osobowych (RODO);
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania RODO;
 • przeprowadzanie cyklicznych (raz w roku) sprawdzeń zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • opiniowanie umów, klauzul, regulaminów, procedur lub innych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • współpracę z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • realizację szkoleń dla pracowników i współpracowników.

Główne korzyści:

 • bieżąca kontrola procesów zachodzących w organizacji z wymogami RODO;
 • komfort i możliwość całkowitego skupienia się na celach biznesowych;
 • stały nadzór nad systemem bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacja ryzyka naruszenia ich bezpieczeństwa;
 • wzrost wiarygodności Twojej organizacji;
 • coroczne sprawdzenia zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO.