Szkolenia

Czynnik ludzki jest jednym z największych zagrożeń wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Organizacja podnosząc świadomość pracowników minimalizuje ryzyko wynikające z przetwarzania danych osobowych. 

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń związanych z problematyką danych osobowych. Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte, dostosowane do potrzeb organizacji i specyfiki prowadzonej działalności. Szkolenia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych.

Uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat /zaświadczenie.

Opracujemy program szkolenia dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

    Decydując się na szkolenie:

    • podniesiesz świadomość pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych;
    • zmniejszysz ryzyko wystąpienia incydentów z udziałem danych osobowych;
    • spełnisz wymogi RODO – zapoznasz wszystkie osoby mające dostęp do danych z przepisami prawa ochrony danych osobowych.